Năm 2018 lãi suất vay mua nhà ở xã hội là 5%

Năm 2018 lãi suất vay mua nhà ở xã hội là 5%

Tại nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội vào ngày 20/10/2015 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định về mức lãi suất cho vạy ưu đãi của các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định theo quy định.

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội năm 2018 là 5%

Đối tượng được vay mua nhà xã hội và lãi suất cho vay năm 2018

Trong năm 2018 Nhà nước chỉ định áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng đối với dư nợ của các khoản cho vạy để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, sửa chữa nhà ở, xây dựng mới hoặc cải tạo nhà để ở theo quy định Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội của Nghị Định số 100/2015/NĐ-Cp ngày 20/10/2015 là 5%/năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 48/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ, ngày 13/01/2017.

Theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, xây dựng mới hoặc cải tạo, thuê mua nhà ở xã hội, sửa chữa nhà để ở là các đối tượng quy định tại khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở. Bao gồm:

  • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
  • Người có thu nhập thấp, hộ cận nghèo, hộ nghèo ở tại khu vực đô thị.
  • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp bên trong và bên ngoài khu công nghiệp.
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan nghiệp vụ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
  • Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật về ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nhà ở xã hội đã được Chính phủ ký quyết định hỗ trợ cho vay với lãi suất là 5%/năm

Trả lại dự án nhà ở xã hội – doanh nghiệp khốn khó

Từ ngày 31/12/2016 kết thúc gói vay 30.000 tỷ đến nay gần như Chính Phủ, Quốc Hội và Ngân Hàng Nhà Nước chưa bố trí được nguồn vốn ưu đãi để thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Vào giữa năm 2017 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa ra văn bản số 102/UBTVQH14-TCNS gửi lên Chính phủ về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2016 – 2020, và đã được Chính Phủ đồng ý bổ sung 2.000 tỷ vn đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội, trong đó dành một phần cho việc thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

Hiện tại nguồn vốn 2.000 tỷ đã được phân bố khoảng 1.260 tỷ vnđ. Tuy nhiên thực tế thì chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và các đối tượng hưởng thụ đều chưa được tiếp cận nguồn vốn nên gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều chủ đầu tư đã đưa ra mức lãi suất vay ưu đãi là 5%/năm nhằm giữ chân khách hàng và cùng chính là để tụ cứu mình. Cụ thể như chủ đầu tư dự án The Vesta cam kết, khách hàng được vay với lãi suất 5%/năm nhưng chỉ được vay giới hạn trong vòng 5 năm (bằng 1/3 thời gian so với gói 30.000 tỷ đồng).

Phó giám đốc sàn giao dịch Bất động sản Hải Phát khi được hỏi về việc tắc vốn ưu đãi, doanh nghiệp có còn muốn làm nhà xã hội? Ông Đỗ Quý Duy đã chia sẽ: “Đến giờ phút này có lẽ còn rất ít doanh nghiệp mặn mà với nhà ở xã hội. Câu hỏi chính vẫn là tiền đâu?”. Tại TP.HCM, Công ty Hoàng Quân là doanh nghiệp triển khai các dự án nhà ở xã hội nhiều nhất cũng thừa nhận, sắp tới sẽ trả lại một số dự án nhà xã hội vì lý do người mua tắc vốn khi không còn được hỗ trợ ưu đãi.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *